Tags包含 八月十五夜禁直寄同僚吴融 的信息

1、《八月十五夜禁直寄同僚》唐 作者:吴融

中秋月满尽相寻,独入非烟宿禁林。曾恨人间千里隔,
更堪天上九门深。明涵太液鱼龙定,静锁圆灵象纬沈。
目断枚皋何处在,阑干十二忆登临。

时间:2019-05-15 唐朝

回到顶部