Tags包含 南游郑谷 的信息

1、《南游》唐 作者:郑谷

凄凉怀古意,湘浦吊灵均。故国经新岁,扁舟寄病身。
山城多晓瘴,泽国少晴春。渐远无相识,青梅独向人。

时间:2019-03-15 唐朝

回到顶部