Tags包含 史总管诚明伯还 的信息

1、《感皇恩 史总管诚明伯还 川,老怀凄然,有》元 作者:王恽

十里走徵车,笑予游宦。老马为驹望英盼。客怀相慰,时对凌烟生面。浩歌虽慷慨、南山粲。公子翩翩,沉酣经传。不似当年闭门衍。杨花归路,肯逐东风流转。且遮西日去、长安远。

时间:2019-03-15 元朝

回到顶部