Tags包含 和金直卿冬日述怀张野 的信息

1、《满江红 和金直卿冬日述怀》元 作者:张野

冻云垂野,乍乾坤惨淡,冰花飞落。卷地朔风寒彻骨,且把貂裘重着。美酒千钟,清歌一曲,未用伤飘泊。君看席上,玉人娇胜花萼。自笑老矣元龙,黄尘两鬓,镜里今非昨。不愿腰间悬斗印,不愿身骑黄鹤。非俗非仙,半醒半醉,只恐人猜却。钟期安在,为谁重理弦索。

时间:2019-04-15 元朝

回到顶部