Tags包含 奉和袭美添渔具五篇·背蓬陆龟蒙 的信息

1、《奉和袭美添渔具五篇·背蓬》唐 作者:陆龟蒙

敏手劈江筠,随身织烟壳。沙禽固不知,钓伴犹初觉。
闲从翠微拂,静唱沧浪濯。见说万山潭,渔童尽能学。

时间:2018-07-12 唐朝

回到顶部