Tags包含 寿内韩奕 的信息

1、《清平乐 寿内》元 作者:韩奕

炉烟拂拂。生愿长同室。还度新腔调旧瑟。四十三年今日。当初黄卷相逢。后来红线相从。此去白头相守,榴花无限薰风。

时间:2019-04-15 元朝

回到顶部