Tags包含 早到超果寺示成父且约归日携家来游赵蕃 的信息

1、《早到超果寺示成父且约归日携家来游》宋 作者:赵蕃

雾里看花喜未昏,竹园啼鸟爱频言。
土膏稚麦如争长,水脉清流却变浑。
负郭无如此山寺,携家更拟泛溪村。
卜居苦欲规佳处,佳处都归只树园。

时间:2019-07-12 宋朝

回到顶部