Tags包含 望姑苏杨万里 的信息

1、《望姑苏》宋 作者:杨万里

旷野平中天四垂,冻云罅里日平西。
水村人远看来短,茅屋檐长反作低。
最爱河堤能底巧,截他山脚不胜齐。
喜闻借得姑苏馆,百尺高台入杖藜。

时间:2019-05-15 宋朝

回到顶部