Tags包含 梅花李煜 的信息

1、《梅花》唐 作者:李煜

殷勤移植地,曲槛小栏边。共约重芳日,还忧不盛妍。
阻风开步障,乘月溉寒泉。谁料花前后,蛾眉却不全。
失却烟花主,东君自不知。清香更何用,犹发去年枝。

时间:2018-09-15 唐朝

回到顶部