Tags包含 游云际寺章孝标 的信息

1、《游云际寺》唐 作者:章孝标

衫袖拂青冥,推鞍上翠屏。尘埃辞马尾,城阙入窗棂。
云领浮名去,钟撞大梦醒。茫茫山下事,满眼送流萍。

时间:2018-09-15 唐朝

回到顶部