Tags包含 癸亥上已即事杨万里 的信息

1、《癸亥上已即事》宋 作者:杨万里

怪底风光好,还当上已辰。
柳莺樊子口,梁鷰赵家身。
花落春容瘦,阴浓夏意新。
晒书仍焙药,幽事也劳神。

时间:2019-07-12 宋朝

回到顶部