Tags包含 自修丘葵 的信息

1、《自修》宋 作者:丘葵

昔髧两鬓今白头,肯将胸次著间愁。
无边风月随宜乐,有分江山取次游。
但得扪心无愧怍,庶几省已少愆尤。
荣枯寿夭无为二,未死之前盍自修。

时间:2018-07-12 宋朝

回到顶部