Tags包含 蹋蹴篇杨维桢 的信息

1、《蹋蹴篇》元 作者:杨维桢

江南女儿花娟娟,五花绣出葵花圆,蹋花上下双文鸳。
双文鸳,玉连琐;髻斜斜,马初堕。

时间:2019-02-17 元朝

2、《蹋蹴篇》元 作者:杨维桢

金鞭齐停马上郎,落花旋风打毬场,绣轮掷过东家墙。
东家墙,嗓双燕;平头奴,摇便面。

时间:2019-02-13 元朝

回到顶部