Tags包含 过海云院赠及长老高启 的信息

1、《过海云院赠及长老》明 作者:高启

衲拥寒云老一丘,游方无梦转悠悠。
茶香吹过前林晚,菜叶流来别涧秋。
旧拂讲余悬壁上,残经定后落床头。
紫藤坞里归逢雪,煨芋曾烦慰客愁。

时间:2018-11-09 明朝

回到顶部