Tags包含 送顾倅之钱塘高启 的信息

1、《送顾倅之钱塘》明 作者:高启

之官即胜游,送别漫多愁。
草色荒宫燕,槐阴远驿驺。
湖通朝汲井,潮动夜眠楼。
早向临平过,荷花已欲秋。

时间:2018-11-09 明朝

回到顶部