Tags包含 李从善 的信息

1、《蔷薇诗一首十八韵呈东海侍郎徐铉》宋 作者:李从善

绿影覆幽池,芳菲四月时。
管弦朝夕兴,组绣百千枝。
盛引墙看遍,高烦架屡移。
露轻濡彩笔,蜂误拂吟髭。
日照玲珑幔,风摇悲翠帷。
早红飘藓地,狂蔓持蛛丝。
嫩刺牵衣细,新条窣草垂。
晚香难暂舍,娇态自相窥。
深浅分前后,荣华互盛衰。
尊前留客久,月下欲归迟。
何处繁临砌,谁家密映篱。
绛罗房灿烂,碧玉叶参差。
分得殷勤种,开来远近知。
晶荧歌袖袂,柔弱舞腰支。
膏麝谁将比,庭萱自合嗤。
匀妆低水鑑,泣泪滴烟{上雨下斯

时间:2018-01-19 宋朝

2、《蔷薇诗一首十八韵,呈东海侍郎徐铉》宋 作者:李从善

绿影复幽池,芳菲四月时。
管弦朝夕兴,组绣百千枝。
盛引墙看遍,高烦架屡移。
露轻濡彩笔,蜂误拂吟髭。
日照玲珑慢,风摇翡翠帷。
早红飘藓地,狂蔓挂蛛丝。
嫩刺牵衣细,新条窣草垂。
晚香难暂舍,娇自态相窥。
深浅分前后,荣华互盛衰。
尊前留客久,月下欲归迟。
何处繁临砌,谁家密映篱。
绛罗房灿烂,碧玉叶参差。
分得殷勤种,开来远近知。
晶荧歌袖袂,柔弱舞腰支。
膏麝谁将比,庭萱自合嗤。
匀妆低水鉴,泣泪滴烟(雨斯)。

时间:2018-01-19 宋朝

回到顶部