Tags包含 和武相公闻莺皇甫镛 的信息

1、《和武相公闻莺》唐 作者:皇甫镛

华馆沈沈曙境清,伯劳初啭月微明。
不知台座宵吟久,犹向花窗惊梦声。

时间:2018-01-20 唐朝

回到顶部