Tags包含 寄谢叔通宗兄题耕隐诗韵刘学箕 的信息

1、《寄谢叔通宗兄题耕隐诗韵》宋 作者:刘学箕

云陇躬耕新雨足,东阡南陌水奫沦。
市朝轩绂秋多事,鹿豕渔樵欣与聆。
我欲为谋三亩地,君能来共一犁春。
蚤知世路风波险,挽首无令愧野人。

时间:2018-06-10 宋朝

回到顶部